Så sparar du el och minskar kostnaderna

Uppvärmningen av hemmet är en stor kostnad. För att få ner den är en värmepump en bra lösning. Den kan göra att du sparar en hel del pengar varje månad.

Att elen har blivit dyr har inte undgått någon. Höga elpriser innebär ökade kostnader för alla hushåll, men det går att göra många åtgärder som gör att du kan minska dina uppvärmningskostnader. Att investera i en värmepump är en smart sak att göra, läs mer här om du är intresserad av en värmepump. Initialt är det en större summa som du behöver betala för en värmepump, men som på sikt kommer göra att du sparar pengar.

“I stället för att bygga ut altanen eller renovera badrummet i sommar ska du byta uppvärmningssystem.” Läs mer om energiministern som uppmanar till handling.

Minska uppvärmningskostnaderna med rätt värmepump

En värmepump kan nyttja den befintliga värmen i omgivningen och producera mer värmeenergi än elen som den förbrukar. Priset på en värmepump och installation varierar. Det är flera faktorer som avgör. När du ska välja värmepump är det en bra idé att titta på dess energieffektivitet för att kunna spara maximalt med pengar. Det är även viktigt att hitta en värmepump som passar för din bostad. Tänk på att det är bättre att byta uppvärmning än att renovera badrummet.

Sänk temperaturen inomhus

Förutom en värmepump finns det även andra knep för att minska energikostnaderna. När du har din värmepump kan du även sänka inomhustemperaturen för att minska energianvändningen ytterligare. Att täta dörrar och fönster gör även skillnad eftersom värmen då stannar bostaden.